Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
20.10.2019

Szeroko rozumiany problem ekologii w nauczaniu Jana Pawła II był tematem XI Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich organizowanego przez Colegium Civitas, Parafię NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu oraz Gminę Zbąszyń. Spotkanie odbyło się w czwartek, 17 października br. w Domu Katolickim. W ramach wykładów oraz dyskusji swój punkt widzenia przedstawili profesor Adam Choiński, ksiądz profesor Maciej Olczyk, Krystyna Walicka – teolog i inżynier inżynierii środowiska, Magdalena Maria Kadziak – studentka teologii oraz przedsiębiorca Piotr Cebernik.

Poniżej prezentujemy w pigułce postrzeganie problematyki przez autorów.

 

prof.zw. dr hab. Adam Choiński

Problemy dotyczące zagadnień związanych z hydrologią można ująć w następujących punktach: - dokończenie opracowania mapy hydrograficznej Polski w skali 1: 50000. Do chwili obecnej jest około 70% pokrycia kraju tymi mapami, brakuje około 300 arkuszy, głównie z Polski środkowo-wschodniej. Dokończenie tych prac jest niezbędne, gdyż dopiero mając pełny obraz hydrograficzny Polski, można dokonywać całościowych analiz.

- opracowanie brakujących planów batymetrycznych jezior głównie o powierzchniach od 5. do 10. Ha, tj. dla około 1500 obiektów;

- na podstawie wieloletnich obserwacji określenie trendów (w skali kraju); opadów atmosferycznych, wahań poziomów wód jezior, rzek i wód podziemnych, temperatur wód stojących i płynących, długości zjawisk lodowych, pokryw lodowych, grubości maksymalnych lodu itp.;

- ustalenie jakie ilości wód i gdzie można retencjonować w ramach tzw. małej retencji;

- określenie, które spośród cieków można wykorzystać jako źródła energii,

- które z jezior kwalifikują się do uzyskiwania energii poprzez wymienniki ciepła;

- określenie tempa i skali zaniku jezior w oparciu o badania terenowe i metody kartograficzne, uwzględniające zarastanie i przyrosty osadów dennych.

 

Magdalena Maria Kadziak

Cytując Jana Pawła II, który w 1990 r. powiedział: „Efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii. Odpady przemysłowe, gazy produkowane przy spalaniu kopalin, niekontrolowane wycinanie lasów – wszystko to, jak wiadomo, ma szkodliwy wpływ na atmosferę i na całe środowisko naturalne. Kryzys ekologiczny – powtarzam – jest problemem moralnym” chcemy być odpowiedzią na ten kryzys. Podstawą,  na której opieramy nasze działania jest Katolicka Nauka Społeczna. Bóg jest Miłośnikiem życia (Mdr 11:26) więc naszym powołaniem jest integralne stawanie za życiem. Nasz ruch podejmuje działanie formacyjne i praktyczne na wielu płaszczyznach. W ramach aktywizacji wspólnot parafialnych oraz szeroko pojętej edukacji w zakresie ekologii integralnej organizujemy „Niedziele św. Franciszka”.

 

Piotr Cebernik

Ekologia integralna to współczesny dar, swojego rodzaju kodeks i nakaz postępowania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie różnorakich firm. Cztery najważniejsze aspekty tego projektu w wymiarze społecznym, ekologicznym, pedagogicznym i duchowym są w moim przekonaniu na tyle nowatorskie, a zarazem konieczne, iż aby zafunkcjonowały w społeczności przedsiębiorstwa należy przygotowania i edukacji obu stron tzn. przedsiębiorcy oraz kadry pracowniczej. Powiedzmy jednak, że to temat modny, aktualny, a więc powinien wzbudzać zaufanie i otwartość w odbiorze społecznym. Najważniejsze, aby pamiętać, iż wspólnym mianownikiem wymienionych wyżej aspektów jest człowiek, który jako dzieło stworzenia winien funkcjonować w środowisku zrównoważonym czy jak to się zwykło mówić środowisku zrównoważonego rozwoju.

Mogę z przekonaniem stwierdzić, iż teza ekologii integralnej w mojej firmie funkcjonuje w dość szerokim zakresie od prawie jej początku. Zapewne teraz jest bardziej dojrzała, a to za sprawą mojego większego doświadczenia i ciągłego usprawniania, by nie powiedzieć udoskonalania firmy. Właśnie te działania pozwoliły nam osiągnąć tytuł firmy Fair Play oraz uzyskać nagrodę za szczególne działania proekologiczne. Od siedemnastu lat jestem członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. W łowiectwie realizuję się również poprzez członkostwo w Klubie Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz w Zespole Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”. Jakże pięknie cele i zadania Łowiectwa wpisują się w tezy Ekologii Integralnej. Może właśnie to będzie klucz do dotarcia świadomości społecznej. Tak, są wśród myśliwych i czarne owce, które psują nam wizerunek, jednak piękno Łowiectwa jest dostępne tylko dla tych, którzy szczerze je pokochają i w zgodności ze swoim sumieniem będą wypełniali jego założenia. No właśnie, a tym samym realizowali przesłanie papieża Franciszka

 

ks. prof. dr hab. Maciej Olczyk - Jak my - ludzie Kościoła powszechnego, samorządowcy, społeczeństwo, możemy działać na rzecz ekologii integralnej. W jaki sposób w kontekście encykliki Laudato si, może dojść do „nawrócenia ekologicznego”, przyjmując piękno i odpowiedzialność zaangażowania się w "troskę o wspólny dom”? (Laudato si 205). Czy ekologia integralna, – jako nowy wzorzec sprawiedliwości – może być „lekiem na wszelkie zło”, bo jak mówi Encyklika Laudato si "nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden, złożony kryzys społeczno-ekologiczny”? Jak powinniśmy rozumieć to wskazanie papieża do stosowania ekologii integralnej?

Galeria: XI Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń