Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
26.11.2021
Z przyjemnością informujemy, że w sołectwie Chrośnica zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy – etap I – utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców”.
 
W ramach zadania wykonano utwardzenie wybranego fragmentu obszaru boiska z przeznaczeniem na utworzenie plenerowego miejsca spotkań oraz modernizację nawierzchni boiska do piłki koszykowej. Plenerowe miejsce spotkań stanowi utwardzony kostką brukową teren o kształcie 4 połączonych ze sobą sześcioboków i łącznej powierzchni  ok. 230 m2.    Na tym obszarze posadowiono ławki parkowe, a w przyszłości planuje się montaż wiat rekreacyjnych oraz grilla z kamienia polnego. Ponadto w ramach projektu wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na obszarze boiska do piłki koszykowej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej (jako element podbudowy) na łącznej powierzchni ok. 210 m2 oraz montaż nowych koszy do gry. Utwardzono także ciąg pieszy od strony szatni prowadzący właśnie do plenerowego miejsca spotkań oraz (w przeciwnym kierunku) do boiska do piłki koszykowej Na obrzeżach tego terenu planuje się dosiew trawy w celu uzupełnienia (zniszczonej podczas prac) nawierzchni trawiastej oraz nasadzenia krzewów  i drzew ozdobnych. Uzupełniona nawierzchnia trawista w sposób naturalny będzie łączyć się z  murawą boiska. Jednym z najistotniejszym efektów mierzalnych projektu jest częściowa (I etap) modernizacja terenu boiska sportowego we wsi Chrośnica obejmująca utworzenie plenerowego miejsca spotkań oraz modernizację boiska  do piłki koszykowej i utwardzenie dojścia do tych obiektów (od strony szatni sportowej).  Ważnym efektem jest także zagospodarowanie zieleni przy tychże obiektach obejmujące przekopanie gleby, humusowanie i dosiew trawy oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.  Dzięki osiągniętym efektom mieszkańcy wsi Chrośnica będą mieli dostęp do częściowo ukształtowanej i zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, na która składać się będzie plenerowe miejsce spotkań otoczone nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych oraz boisko do piłki  koszykowej (po zrealizowaniu wszystkich etapów będzie to w pełni funkcjonalny i kompleksowo zagospodarowany teren).   
 
Wykonawcą robót budowlanych w ramach ww. zadania była firma Usługi – Handel Detaliczny i Hurtowy Lidia Matysiak z siedzibą w Zbąszyniu. Wiele prac wykonywali mieszkańcy sołectwa, przekazali oni także na rzecz realizacji zadania takie materiały jak kostka brukowa, ziemia urodzajna czy sadzonki drzew i krzewów.
 
Zadanie było zrealizowane w ramach realizowanego w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, który jest flagowym konkursem Programu Wielkopolska Odnowa Wsi wdrażanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 
Na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Gmina Zbąszyń otrzymała na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia środki finansowe w kwocie 41 880,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu Województwa Wielkopolskiego
 

Galeria: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy – etap I – utworzenie plenerowego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców

« powrót
  •