Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
21.10.2021
Uprzejmie informujemy, że Gmina Zbąszyń zamierza przystąpić do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. W ramach naboru wniosków możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego (laptopów) dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów, po uprzednim zebraniu zgłoszeń  w formie oświadczeń.
Projekt wspiera dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, posiadające krewnego w linii prostej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
Warunki uczestnictwa w projekcie:
 
1. uczeń wskazany w niniejszym oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub Gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, 
2.  uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny, którego krewny  w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
3. uczeń wskazany w oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku tj. 2020 i 2021 r. sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
4. należy złożyć niezbędne oświadczenie celem weryfikacji.
 
Wzory formularzy oświadczeń są dostępne w Plikach do pobrania i należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 (tj. piątek) w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu w Biurze Obsługi Petenta (parter) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Granty PPGR”i podaniem numeru telefonu kontaktowego.
Oświadczenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Nadmieniamy, iż zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Zbąszyń do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu, gdyż jest ono uzależnione od wysokości Grantu przyznanego Naszej Gminie.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 

Załączniki

« powrót
  •