Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
29.06.2020

PODSUMOWANIE PRACY  ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W PRZYPROSTYNI ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Nowy rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyprostyni zapoczątkował uroczysty apel inauguracyjny.  Szkoła została przygotowana do nowych wyzwań, opracowano plan pracy szkoły oraz harmonogram uroczystości szkolnych, zaplanowanych na bieżący rok pracy. 

Zostały określone główne cele na rok szkolny 2019/20 na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego oraz misji naszej szkoły i statutowych zadań placówki oświatowej, określonych w przepisach prawa oświatowego oraz nowym programie wychowawczo-profilaktycznym.

Naukę w roku szkolnym 2019/2020 w klasach 1-8 rozpoczęło 164 uczniów oraz w oddziałach przedszkolnych 3-6 latków 91 wychowanków.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyprostyni kładziemy duży nacisk na współpracę ze środowiskiem lokalnym i kształtowanie u naszych wychowanków postaw patriotycznych. Staramy się, aby wszystkie działania naszej szkoły i przedszkola rozbudzały zainteresowania i dawały poczucie przynależności społecznej.

 Nie inaczej było w tym roku szkolnym…

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, projektów, w które zaangażowali się nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele. Oto najważniejsze z nich:

Rok szkolny 2019/2020 poprzedziliśmy działaniami grupy młodzieży naszego Wolontariatu w czasie wakacji. Uczniowie naszej szkoły, jako przedstawiciele gminy Zbąszyń, uczestniczyli w spotkaniu polsko-francuskim z młodzieżą z zaprzyjaźnionego miasta Steenvoorde. Kontakt z rówieśnikami z innego kraju europejskiego z pewnością poszerzył ich horyzonty, a zawarte znajomości miały być kontynuowane w wakacje.

We wrześniu uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyprostyni, w ramach projektu Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra-Warta wzięli udział w realizacji zadania,, Młodzi na start”

W ramach porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra -Warta, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Wsi Przyprostynia oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Przyprostyni, zorganizowano bezpłatny 7-dniowy turnus dla grupy 20- osób w Schronisku Młodzieżowym w Pszczewie. W sumie wzięło w nim udział 38 uczniów klas V-VIII. W czasie 7-dniowego pobytu w Pszczewie, uczniowie mieli okazję skorzystać z lokalnych atrakcji. W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej uczestniczyli w warsztatach: “Laboratorium Młodego Naukowca”. Ponadto wzięli udział w ścieżce edukacyjnej „Pszczew wczoraj i dziś”, skorzystali z oferty kina “Przystań”. W ramach pobytu zorganizowaliśmy dodatkowo ciekawe warsztaty: archeologiczne, wokalne, kreatywne oraz ekologiczne. Te ostatnie stanowiły podsumowanie projektu w ramach programu,, Drzewo Franciszka”, organizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie. Na zakończenie turnusu uczniowie wybrali się do Międzyrzecza, gdzie zwiedzili Klub Wojskowy przy 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej, mieszczącą się na terenie jednostki wojskowej – Izbę Pamięci oraz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej i zamek. Koszt całego projektu finansowanego w ramach zadania - Młodzi na start, wyniósł około 15 tysięcy.

W październiku uczestniczyliśmy w gali zorganizowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na której to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyprostyni po raz drugi otrzymał wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku było wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych, z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. To wyróżnienie dla naszej szkoły stanowiło swoistą nagrodę za pracę i zaangażowanie zarówno uczniów, ich rodziców, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Nagroda pieniężna otrzymana w ramach konkursu przeznaczona została na zakup drukarki 3D.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w naszej szkole było uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, które miało miejsce w październiku. Jako pierwsza szkoła wiejska w naszej gminie możemy cieszyć się własną salą gimnastyczną. Środki na jej budowę zostały pozyskane z projektu unijnego „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 1,6 mln złotych.

Z okazji Święta Niepodległości w naszej szkole zorganizowaliśmy żywą lekcję historii. W ramach współpracy z Domem Dziennego Pobytu Senior-Wigor naszymi wyjątkowymi gośćmi byli seniorzy ze Zbąszynia oraz Przyprostyni, którzy poruszyli uczniów swoimi opowieściami, związanymi z życiem w czasach bardzo trudnych dla Polski jak i naszych bohaterów. Spotkanie z osobami, które przeżyły tak wiele było z pewnością niepowtarzalne i niezapomniane.

W styczniu, podobnie jak i wielu mieszkańców naszej gminy, zaangażowaliśmy się w obchody 100- lecia powrotu Zbąszynia do Macierzy. Poza dekoracją szkoły oraz przygotowaniem uroczystych obchodów na terenie naszej placówki, zaangażowaliśmy się w uświetnienie tych uroczystości na terenie gminy Zbąszyń. W ramach współpracy jednej          z naszych nauczycielek oraz szkolnego Wolontariatu z ZCK, oraz Domem Dziennego Pobytu Senior-Wigor, pomogliśmy w dekorowaniu scen oraz przydrożnych kamieni, z kolei przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Zbąszyniu zorganizowaliśmy grę miejską.

Poza większymi uroczystościami, uczniowski Wolontariat był współorganizatorem wielu akcji społecznych. Najważniejsze z nich jakie udało się nam przeprowadzić to: “Szpikowa paczka” dla Iwonki, Maraton fitness dla Magdy i Niny, akcja wysyłania kartek urodzinowych dla Cypriana. Ponadto w ramach wolontariatu wsparliśmy swoją pomocą inicjatywy Domu Dziennego Pobytu Senior - Wigor w Zbąszyniu, Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu, czy koncert charytatywny dla Michaliny Bocer.

Nie sposób opisać wszystkich działań i inicjatyw jakie odbywały się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przyprostyni, ale warto podkreślić, że wszystkie miały ogromną wartość integracyjną i dawały możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.  Prócz wymienionych wyżej uroczystości i spotkań oraz stałych uroczystości wpisanych w kalendarz działań szkoły, miały również miejsce między innymi :Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Chłopaka, 32 Bieg Zbąskich, Dzień Życzliwości, Tydzień Zrównoważonego Transportu, akcja bicia rekordu w resuscytacji , akcja  “Szkoła do hymnu”, “Noc zawodowców” – Nowy Tomyśl, program artystyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pieczenie pierników i rogalików w przedszkolu, jasełka przygotowane przez dzieci z przedszkola, kartki świąteczne dla dzieci leczonych na oddziałach  onkologicznych, zakończenie projektu Koder Junior, Dzień Babci i Dziadka, balik karnawałowy, Wielobój Mikołajkowy, współpraca z Nadleśnictwem w  Wolsztynie i Policją w Zbąszyniu, współpraca ze sklepem “ Mrówka”, spotkanie z Panią Dorotą Michalczak, Dzień Kobiet, projekt “ Magiczna moc bajek”, współpraca z Lubuskim Biurem Koncertowym, Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski.

Przełomowym miesiącem w naszej działalności okazał się miesiąc marzec…

Sytuacja związana z pandemią COVID 19 zaskoczyła wszystkich i tak naprawdę w bardzo krótkim czasie należało przeorganizować zaplanowane działania szkoły. Pierwszym krokiem było opracowanie i wdrożenie nauki on-line. Nikt wcześniej nie pokazał jak prowadzić lekcje na odległość, dlatego też nauczyciele sami musieli wdrożyć się w zdalne nauczanie. Taka sama sytuacja dotyczyła uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wybrali do pracy zdalnej komunikator ZOOM, który pozwolił na łączenie się z uczniami.  Nauczyciele przeszli szereg szkoleń wewnętrznych on-line, prowadzonych przez innych nauczycieli szkoły, które pozwoliły im na sprawne organizowanie pracy zdalnej. Nowej rzeczywistości musieli sprostać uczniowie, którzy, mimo tego, że doskonale radzą sobie z nowoczesnymi technologiami, musieli krok po kroku wdrażać nową formę pracy, która zdecydowanie wymagała od nich samych ogromnej ilości samodyscypliny związanej z edukacją on-line.

Na miarę możliwości szkoły rozwiązywaliśmy problemy związane ze sprzętem czy komunikacją. Szkoła udostępniła komputery, które były na jej wyposażeniu, oraz dodatkowo   otrzymane 8 laptopów z Ministerstwa Cyfryzacji, również zostało użyczone uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Wszelkie działania nauczycieli były skierowane na pomoc uczniowi, a niekiedy, także rodzicowi w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Zajęcia zdalne były prowadzone przez wszystkich nauczycieli i specjalistów. Sposób prowadzenia zajęć i czas łączenia z uczniami był dostosowany do ich wieku i możliwości psychofizycznych. Zajęcia z wykorzystaniem takich komunikatorów jak Messenger czy WhatsApp odbywały się również w przedszkolu. Wszelkie działania związane ze zdalnym nauczaniem wśród najmłodszych wychowanków na bieżąco były dokumentowane na szkolnej stronie Facebook.

Pomimo wielu trudności, uczniowie nasi starali się stanąć na wysokości zadania, co zaowocowało 29 świadectwami z wyróżnieniem. Najlepszym uczniem naszej szkoły, a zarazem najlepszym absolwentem został Mateusz Tomaszewski.

Rozpoczynamy wakacje z myślą, że kolejny, nadchodzący rok szkolny będzie inny, nie postawi nas w tak trudnej sytuacji, z drugiej jednak strony, wiedzielibyśmy jak pracować i jak radzić sobie z trudnym wyzwaniem, jakim jest nauka zdalna.

Pragniemy jednak, aby wszyscy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami spotkali się we wrześniu w szkole i rozpoczęli zajęcia w ławach szkolnych. Szkoła bez uczniów traci na wartości i nie jest, tym samym, miejscem tętniącym życiem. Wszystkim potrzeba wzajemnej interakcji nauczyciel- uczeń, bo tylko to jest warunkiem edukacji, dającej satysfakcję i radość.

« powrót
  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń