Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Brzegiem jeziora - ścieżka dydaktyczna
23.09.2013
Leszcz (Abramis brama) (Fot. Karelj, via Wikimedia Commons)W jeziorze Zbąszyńskim przez które przepływa Obra żyją pospolite krajowe gatunki ryb.  Jezioro cechuje się płaskim  dnem, słabo urozmaiconym głęboczkami, posiada brzegi  porośnięte gęstymi szuwarami z trzciny i pałki. Strefa  roślinności zanurzonej jest  zubożona. To sprzyja dominacji ryb „spokojnego” żeru – leszcza (Abramis brama), płoci  (Rutilus rutilus), lina (Tinca tinca), i karasia (Carassius carassius).
 
Płoć (Rutilus rutilus) (Fot. Karelj via Wikimedia Commons)  Charakter Jeziora Zbąszyńskiego powoduje, że   w rybostanie dominuje płoć, dalej  w kolejności   leszcz, lin, karaś, krąp (Blicca bjoerkna), karp (Cyprinus carpio), zaś okonia (Perca  fluviatilis), szczupaka (Esox Lucius), sandacza (Stizostedion lucioperca), wzdręgę  (Scardinius erythropthalmus), węgorza (Anguilla Anguilla) i suma europejskiego (Silurus  glanis) wyłowić trudniej z uwagi na mniejszą liczebność.
 
Karaś (Carassius carassius) (Fot. Karelj via Wikimedia Commons) Listę gatunków uzupełnia introdukowany w kraju   w połowie lat sześćdziesiątych roślinożerny amur   biały (Ctenopharyngodon idella). Jego obecność  może być zagrożeniem dla innych walorów przyrodniczych jeziora. Amury bardzo silnie  redukując roślinność wodną mogą przyczyniać się do zmniejszenia różnorodności  biologicznej w danym zbiorniku, zwłaszcza ważek silnie uzależnionych od obecności  bogactwa roślin wodnych i błotnych.
 
Okoń (Perca fluviatilis) (Fot. Karelj via Wikimedia Commons) Podobnie uboga ichtiofauna zamieszkuje Obrę.   W  południowej skanalizowanej części stwierdzono łącznie 15 gatunków ryb. Najliczniejsze  są tu w kolejności śliz (Barbatula barbatula), czebaczek (Pseudorasbora parva), ciernik  (Gasterosteus aculeatus) i płoć. Na odcinku przepływającym przez jeziora odłowiono 21  gatunków.
 
 
 
 
 
 Wersja pdf - Ichtiofauna
Opracował: dr Michał Kupczyk

Galeria: Ichtiofauna

  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń